Please be follower

SWAGATM ,SWAGTM AAPKA SHUBH SWAGTMPages

Thursday, March 18, 2010

ASPANDAN...IS MAN KE....

NIRJHAR MUN KE UDGAR BADE ,
KITNEY ANANT IS PARVAT PAR
SUBD ARTH KE MELEY ME ,
YEH ASPANDAN KAISE LUUN BHAR.
KHUSIYAN ANANT DUKH BHI ANANT,
DONO KE MADHYA NA KOI GHAR.
YAYAVAR SA GHOM RAHA
NA DHIKTI KOI RAHN PRAKHAR. .........
READERS' COMMENTS ARE INVITED.

No comments: